Zaman Saçlarınızı Alır FUE Geri Getirir


FUE tekniği ile bu iz kalma olayı artık yok. FUE  yöntemiyle saç ektirdiğinizde herhangi bir iz kalması söz konusu değildir. Saç ekiminden sonra iz kalması gibi sorunlar kişinin psikolojik yanını da etkilemektedir. Saç ekimi klasik donör alanda uzun bir kesi olması da bu yöntemin kullanılmasını azaltmıştır.

Ayrıca doku derinliği motor sayesinde istenildiği gibi standart hale getirilebilmekte ve bu da sürekli doku derinliğinin kontrol edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.

Hasta Yorumları