Saçın Yapısı ve Anatomisi

Saçlar canlı yapılardır. Saç kafa derisine, anatomik bir kılıfın içerisinde yerleşmektedir. Bu kılıflara kıl folikülü ismi de verilebilir. İlk saç folikülleri anne karnında iken ağızda gözlemlenir. Anne karnında 8. haftada başlar ve 22. haftada tamamlanır. Doğumdan önceki kıllara lanugo adı verilir. Lanugolar doğumdan  birkaç ay sonra dökülmektedir.

Saçın çapları bulunmaktadır. Saçın çapları cinsiyete, ırka, yaşa göre değişmekte ve yaklaşık olarak 0,05- 0,09 mm arasında olmaktadır. Kıl folükülleri küçük kompleks organımızdır. Kıl folükülleri içinde 1 – 4 arasında kıl oluşabilir.

Kıl folükülleri 20’den fazla değişik hücre gruplarından oluşur. Folikül saçın epidermis kısmından dermise uzantısıdır. Saç folikülleri formu ve çapı saç şekillerine göre farklılık gösterir. Mesela yuvarlak kesitler varsa düz saç, oval ya da yassı kesitleri var ise kıvırcık veya dalgalı saçlar ile oluşmaktadır. Saçın görünümü, folikülün şekli, boyu ve kavisi tarafından belirlenir. Vücudun her yerinde farklılık gösterirler. Göz kapağı gibi bazı bölgelerde folikülün ötesine geçemezler. Saçın büyümesi papila tarafında başlar. Bu bölgede saç için çok önemli olan ve saça rengini veren melanosit vardır. Papila ile direkt bağlantılı olan damarlar bulunması dolayısıyla, saçın uzaması bakımından da kıymetlidir. Melanositler kıl kökünü besler ve atık maddeleri dışarı atar.

Dış deri katmanı 3 bölümden oluşur. En dıştaki katman, damarlardan ve sinir uçlarından oluşmaktadır. Orta katman çubuğa benzer hücrelerden oluşur. Alttaki katman ise saydam bir yapıdan oluşur, zar görünümlüdür.  Saçların ana maddesi keratindir.

Saçlar 6 protein yapı taşı bulunmaktadır. Bunlar; sistein, tirozin, trenin, fenilalanin, arginin ve triptofandır.

Yetişkin bir insanın deri yüzeyindeki saçlı alan yaklaşık bin santimetre karedir ve her santimetre karede yaklaşık 100 saç teli bulunmaktadır. Yetişkin birinin saçlı derisinde 100 bin saç teli bulunmaktadır. Bu sayılar ırklara göre değişmektedir.

El ve ayak tabanları ve dudaklar hariç vücudun her yerinde kıllar bulunur. Vücudumuzun bazı yerlerindeki kıllar vardır ama pek belli olmaz. Çünkü bunlar melanin  içermezler. Melanin kıla renk ve güç veren aminoasittir. Bu yüzden bazı kıllar renksiz ve küçüktürler. Vücudumuzun bazı yerlerinde ise daha güçlü kıllar vardır. Örneğin koltuk altı, göğüs, genital bölge, sırt ve omuz. Her saç folikülü 5-10 arasında döngü yaşar ve saç folikülünün ortalama yaşam süresi 85 yıldır.

Saç döngüsü 4 fazdan oluşur ; birinci faz anajen faz, büyüme fazı; ikinci faz katajen faz, geçiş fazı; üçüncü faz telojen faz, bekleme fazı; dördüncü faz da fazların sonu olan dökülme fazıdır.